Firma Ing. František Stupka působí na trhu v oblasti konstrukce obráběcích strojů a hydraulických zařízení od r. 1992. Naším cílem je spokojený zákazník . Každý den usiluje zkušený tým zaměstnanců firmy spolu s dalšími externími partnery o dosažení vytýčených cílů naší společnosti.

 Získané dlouholeté zkušenosti v závodě Obráběcí stroje Škoda a z realizovaných aplikací zůročujeme v kvalitním návrhu i provedení montáže .

 Zajišťujeme servis a modernizace obráběcích strojů převážně výroby Škoda , servis hydraulických lisů všech výrobců a hydraulických zařízení obecně .

  Změříme doběhový čas lisů a v případě potřeby provedeme korekce v řídícím systému a nebo navhneme a realizujeme ůpravy tak aby lis splňoval příslušné bezpečnostní normy . 

 Zabýváme se intenzivně aplikací řídících systémů na obráběcích strojích a hydraulických lisech . Jádrem nových řídících systémů jsou víceosé řídící systémy , programovatelné automaty (PLC), opravujeme a zprovozňujeme i řídící systémy na reléové bázi.

 Při opravách a modernizacích využíváme vlastní výrobní kapacity .

 Provádíme servis hydraulických a vstřikovacích lisů pro zpracování plastů .

 Realizujeme systémy s hydraulickým a pneumatickým řízením.

Broušení kuželových dutin vřeten obráběcích strojů


 Zajišťujeme odbornou demontáž a opětnou montáž hydraulických lisů a dalších pracovních strojů při jejich stěhování na nové pracoviště.

Broušení kuželů vřeten

Broušení kuželů vřeten

28. 10. Samostatný stát

Zítra: Silvie

Návštěvnost stránek

060812
A_05.jpg